Obowiązki kupującego samochód

0

W dzisiejszych czasach zakup samochodu nie stanowi już problemu. Oferty na rynku pierwotnym oraz wtórnym są zróżnicowane zarówno pod względem cenowym, jak i jakościowym. Istnieją jednak kwestie, na które warto zwrócić uwagę podczas zawierania umowy kupna – sprzedaży samochodu.

Gdzie się zgłosić?

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkiem PCC, wynoszącym 2% wartości rynkowej pojazdu, obciążony jest nabywca. Opłatę należy uiścić w Urzędzie Skarbowym w przeciągu 14 dni od podpisania umowy kupna – sprzedaży. W wyniku tego powstaje tzw. obowiązek podatkowy. Warto również zaznaczyć, iż w przypadku sprzedaży samochodu przed upływem ostatniego dnia 6-ego miesiąca od daty zakupu pojazdu, zbywca zobowiązany jest do uwzględnienia transakcji w zeznaniu PIT – 36.

Istotny aspekt, o którym nabywca nie może zapomnieć, stanowi zarejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. W celu dokonania tej operacji potrzebna jest wspomniana umowa kupna – sprzedaży, dowód rejestracyjny, ważne ubezpieczenie samochodu OC, karta pojazdu (jeżeli takowa została wydana) oraz odpowiedni dowód tożsamości.

Ubezpiecz auto

Kupując samochód nie wolno również zapomnieć o zaopatrzeniu się w odpowiednie polisy. Dzielą się one na dobrowolne i obowiązkowe. Do pierwszej grupy zaliczane jest autocasco (AC), chroniące posiadacza pojazdu w razie jego uszkodzenia bądź kradzieży. Do polis obowiązkowych należy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Zapewnia ono ochronę ubezpieczonemu sprawcy wypadku pod względem wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym. Nabywca pojazdu ma możliwość w ciągu 30 dni od podpisania porozumienia ze zbywcą wypowiedzieć dotychczasowemu ubezpieczycielowi umowę lub ją kontynuować, informując agenta o zmianie właściciela w celu ewentualnej rekalkulacji składki.

Po dopełnieniu powyższych kroków nie ma już żadnych przeciwwskazań, aby bezpiecznie i pełnoprawnie użytkować nowy samochód.

Udostępnij

Dodaj komentarz