Umowa kupna sprzedaży samochodu i jej elementy

2

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to dokument, w którym sprzedający zobligowany jest do przeniesienia własności auta na kupującego. Równocześnie osoba  sprzedająca zobowiązuje się do wydania przedmiotu, który występuje w treści umowy. Bardzo ważną kwestią jest przy tym prawidłowe oznaczenie – identyfikacja uczestniczących osób. W przeciwnym wypadku umowa może zostać stwierdzona jako nieważna.

W kodeksie cywilnym nie ma informacji dotyczącej regulacji formy w jaki sposób winna zostać zawarta umowa o charakterze kupna-sprzedaży pojazdu. Może ona zostać zawarta ustnie, bądź też pisemnie. Pisemna forma wymagana jest w szczególności, gdy podmiot kupujący jest przedsiębiorcom, a samochód, który zakupił będzie wykorzystywany dla poprawnego funkcjonowania jego działalności. W takim przypadku umowa kupna-sprzedaży auta stanowi zaświadczenie zrealizowanego zakupu oraz jest dowodem księgowym.

Umowa kupna samochodu, umowa sprzedaży samochodu – sprawdź co powinny zawierać tego typu dokumenty

  1. datę i miejsce, w którym została zawarta umowa. Data jest bardzo ważnym elementem składowym, gdyż rzutuje na terminie rejestracji auta oraz jest powiązana z jego ubezpieczeniem.
  2. dane identyfikacyjne osób zawierających umowę
  3. szczegółowy opis przedmiotu transakcji (marka, rok produkcji, numery nadwozia, numery silnika, numer rejestracyjny, numer karty samochodu, bieżący przebieg auta, kolorystyka)
  4. cenę, za którą auto zostało sprzedane, podaną słownie oraz w formie liczbowej
  5. oświadczenie osoby kupującej, dotyczące wiedzy na temat stanu technicznego samochodu
  6. informację o dacie przekazania auta kupującemu
  7. informacje o kosztach wynikających z zawarcia umowy
  8. podpis zarówno sprzedającego, jak i kupującego

 
Kupujący ponadto powinien otrzymać od sprzedającego takie dokumenty jak dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, potwierdzenie posiadania bieżącego ubezpieczenia OC wraz z poświadczeniem jego zapłaty.

W przypadku, gdy samochód został ściągnięty z zagranicy, sprzedający musi przekazać dokumenty – zaświadczenie dokonania wszelkiego rodzaju obowiązkowych opłat (opłata recyklingowa, opłata celna, akcyza)

Udostępnij

2 komentarze

  1. Na co dzień wynajmuję samochody w [REKLAMA] – doskonała wypożyczalnia i fantastyczna flota. Mnóstwo ciekawych aut do wyboru, w rożnych klasach.

Dodaj komentarz