Samochód w firmie – co warto wiedzieć?

0

Czy jakikolwiek środek trwały w przedsiębiorstwie wywołuje tak duże zainteresowanie polskiego ustawodawcy jak samochód osobowy? Raczej nie. Upewniamy się nieustannie w tym przekonaniu, przeglądając kolejne strony internetowe, wertując różne fachowe czasopisma czy publikacje książkowe, w których mamy ogrom informacji nt. zasad odliczania od podatku, odliczania VAT od paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodu w firmie. Nowelizacja ustawy z dnia 1 kwietnia 2014 roku przyniosła kilka znaczących zmian, które w ciągu ostatnich dwóch lat uległy dalszym modyfikacjom. Warto więc być na bieżąco w kwestiach prawnych, aby zakup samochodu na firmę lub sprzedaż samochodu firmowego i inne kwestie formalne i podatkowe nie sprawiały żadnego problemu.

Pierwsza ważna kwestia dotyczy sposobów wykorzystania samochodu w firmie, niosących ze sobą duże konsekwencje w sferze podatkowej. Należy wiedzieć, że pełne, 100% odliczenie od podatku kosztów nabycia przysługuje w sytuacji wykorzystania auta wyłącznie do działalności gospodarczej. Natomiast 50% odliczenia VAT przedsiębiorca dokona w przypadku, gdy pojazd używany jest także do celów prywatnych, niezwiązanych z działalnością firmy.

Podobnie jest z odliczaniem VAT od paliwa. Z początkiem lipca 2015 r. przedsiębiorca może odliczać połowę podatku VAT w przypadku wykorzystania samochodu osobowego do celów firmowych oraz prywatnych. W sytuacji takiego korzystania (mieszanego) z samochodu firmowego, należy zgłosić pojazd do Urzędu Skarbowego na druku VAT-26 oraz określić jasne zasady używania i potwierdzić je ewidencją przebiegu.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na korzystanie z samochodu prywatnego w przedsiębiorstwie, rozliczanie wykorzystania takiego samochodu w firmie będzie odbywało się za pomocą tzw. kilometrówki. Jest to wyliczanie limitu kosztów dotyczących używania pojazdu. Stawka kilometrówki ustalana jest przez Ministerstwo Finansów na każdy rok podatkowy i zależy od pojemności skokowej silnika. Oblicza się ją zawsze na ostatni dzień miesiąca, mnożąc sumę przejechanych kilometrów przez stawkę kilometrówki.

Przedsiębiorca, który rozlicza się za pomocą kilometrówki nie musi się martwić o rozliczenie przychodu z tej transakcji ani o doliczanie VAT- U. Zupełnie inne regulacje prawno-formalne dotyczą sprzedaży samochodu firmowego, wprowadzonego do majątku przedsiębiorstwa. Sprzedaż ta generuje koszty stanowiące nieamortyzowaną wartość samochodu. Kosztów tych unikną jedynie przedsiębiorcy zwolnieni od podatku VAT, natomiast dla pozostałych opodatkowanie sprzedaży wynosi 23%. Istnieje jednak możliwość korekty VAT w sytuacji, w której nie odliczono tego podatku przy zakupie auta. Niektórzy zastanawiają się także gdzie najlepiej sprzedać firmowy samochód. Najpewniej opłaca się to uczynić na wolnym rynku, taka transakcja przyniesie większe profity niż sprzedaż u dealera. Ważne jest także to, kto zostanie nowym nabywcą auta. Sprzedając je drugiemu przedsiębiorcy, można ograniczyć lub wyłączyć rękojmię. Takiej możliwości nie ma w przypadku sprzedaży pojazdu osobie fizycznej.

Dużo problemów może przynieść także zakup samochodu służbowego. Wiąże się z tym wiele kwestii spornych, formalnych, które nieraz trudno rozwiązać. Pracownik, używający samochodu firmowego do celów własnych, uzyskuje nieodpłatne świadczenie, z którego przychód podlega opodatkowaniu. Regulacje prawne ustalają wartość pieniężną tego świadczenia na 250 zł miesięcznie przy pojemności silnika 1400 cm³ i 400 zł przy pojemności wyższej niż 1600 cm³. Oprócz zaliczki na podatek dochodowy, korzystanie ze służbowego samochodu do celów własnych niesie ze sobą także naliczanie składek społecznych i składki zdrowotnej. Pracodawca powinien więc podwyższyć pensje pracownikom, aby uchronić się przed zbyt dużymi kosztami podatkowymi.

Mądre zarządzanie flotą samochodową w przedsiębiorstwie ma ogromne znaczenie. Lepszy samochód to nie tylko większy komfort w użytkowaniu. Im nowocześniejsze pojazdy, tym większy prestiż firmy, reklama, a co za tym idzie – wzrost zainteresowania ludzi z zewnątrz. Warto więc prowadzić dobrą politykę samochodową w firmie, aby zakup samochodu na firmę, sprzedaż samochodu firmowego czy przyznawanie pracownikom samochodów służbowych przynosiły większą korzyść finansową, bez zbędnych kosztów dla przedsiębiorcy. Problemów w tej kwestii jest wiele ale jest też całe mnóstwo ciekawych rozwiązań.

Udostępnij

Dodaj komentarz